Over ventileren

Waarom ventileren?

Dagelijks wordt de lucht in huis vervuild door de bewoners (ademen,...), hun activiteiten (koken, douchen, roken,...), de bouwproducten (verf, lijm, vernis,...) en de materialen van jouw interieur (radon, vluchtige schadelijke stoffen,...).  

Al deze bronnen van verontreiniging dragen bij tot een slecht binnenklimaat. Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht, CO2 en allerlei stoffen die allergieën kunnen veroorzaken in de woning hangen. Daarom dien je regelmatig en correct te ventileren.

Veel mensen denken dat een tijdje het raam openzetten wel voldoende is. Dit is echter onvoldoende. Het effect daarvan is slechts van tijdelijke aard en kost veel energie. Continue basisventilatie is noodzakelijk voor een goede luchtkwaliteit in de leefruimtes. 

 

 

 

Hoe ventileren?

Door het principe van toevoer, doorvoer en afvoer wordt de verontreinigde binnenlucht uit jouw woning verdreven en vervangen door verse buitenlucht. De woning wordt als het ware met verse lucht ‘gespoeld’. Ventileren enkel waar en wanneer nodig zorgt voor extra energiebesparing.

Ventilatiesystemen volgens de wetgeving

De Belgische norm NBN D50-001 onderscheidt vier verluchtingssystemen: systeem A, B, C en D.

Meer info vind je op: www.energiesparen.be/ventilatie

 

Systeem A

  • Natuurlijk toevoer
  • Natuurlijke afvoer

Systeem B

  • Mechanische toevoer
  • Natuurlijke afvoer 

Systeem C

  • Natuurlijke toevoer
  • Mechanische afvoer

Systeem D

  • Mechanische toevoer
  • Mechanische afvoer

Ventilatiesystemen van Renson®

 

 

Systeem C

Systeem C+

 Systeem C+(EVO)

 Systeem D+

Systeem E+

Gezondheid  natuurlijke toevoer natuurlijke toevoer
goede luchtkwaliteit dankzij vochtdetectie
natuurlijke toevoer
optimale luchtkwaliteit dankzij vocht /VOC / CO2 detectie
optimale luchtkwaliteit dankzij vocht / VOC / CO2 detectie
+ stof filtering (mits optionele F7 filter) 
natuurlijke toevoer
optimale luchtkwaliteit dankzij: vocht /VOC / CO2 detectie
Gecontroleerde afvoer in de slaapkamers? / / ja, bij SmartZone / ja, bij SmartZone
Zomercomfort / / Breeze-functie Breeze functie + zomerbypass Breeze-functie
Elektrisch verbruik laag (€75/jaar)
1 ventilator
zeer laag (11€/jaar)
1 ventilator
zeer laag (€28/jaar)
1 ventilator
laag (€75/jaar)
2 ventilatoren
zeer laag (€28/jaar)
1 ventilator
Energiebesparing
door
/ vraaggestuurde,
centrale luchtafvoer
vraaggestuurde,
zonale luchtafvoer
warmte terugwinning  Warmterecuperatie voor ruimteverwarming
en sanitair warm water 
E-peil daling 0 0-12 tot 22 tot 22 tot 43

Investering*

*inbegrepen:box, leidingen,
dakdoorvoer, raamverluchting,
plaatsing, excl. BTW

€2000- €2500 2500€-3000€ €3250- €3750 €4500- €5000 €8500- €9000
Jaarlijks onderhoud raamverluchtingen en extractieroosters reinigen raamverluchtingen en extractieroosters reinigen raamverluchtingen en extractieroosters reinigen filters halfjaarlijks vervangen, warmtewisselaar 2-jaarlijks laten reinigen en toevoerleidingen na 5j eerste keer laten controleren. raamverluchtingen en extractieroosters reinigen + filters halfjaarlijks reinigen
Installatie manuele afregeling van de extractieroosters  manuele afregeling van de extractieroosters zelfinregelend systeem, geen manuele afregeling vereist debiet installatie instellen + manuele afregeling van de pulsie -en extractieroosters zelfinregelend systeem, geen manuele afregeling vereist
Ideaal bij renovatie renovatie nieuwbouw en renovatie nieuwbouw nieuwbouw 
Producten Cbase Renocube
Xtravent
Cube
Healthbox Endura Delta Endura

E-peil

Het E-peil is een maat voor de energiezuinigheid van uw woning. Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 mag het E50-peil in Vlaanderen niet worden overschreden. Wanneer de woning niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt u beboet. Toepassing van het systeem C+® EVO of Endura Delta kan een E-peildaling tot 22 E-punten geven. Indien een gewoon systeem C zonder vraagsturing wordt geïnstalleerd, moeten deze punten verkregen worden door het toepassen van extra isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallaties, bijkomende installaties voor zonne-energie, ... Dit brengt een aanzienlijke meerkost met zich mee.